• 088-0180800
  • info@healthcarebv.nl

Privacy Policy

Privacy Policy

PreventiveHealthCare waarborgt de veiligheid en privacy van alle gegevens betreffende medewerkers die ons in het kader van de verzuimbegeleiding bekend worden.

Onze deskundigen hebben uw gegevens nodig om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens uw arbeidsongeschiktheid. Bij uw bezoek aan de bedrijfsarts geeft u persoonlijke informatie, die door de arts wordt opgeslagen. Deze gegevens zijn vertrouwelijk van aard. Daarom kunnen alleen bevoegde personen uw gegevens inzien. In het privacyreglement van PreventiveHealthCare staat vermeld van wie deze informatie is, hoe wij uw gegevens vastleggen, hoe wij deze gegevens verwerken en wie uw gegevens mag inzien.

Gegevens die worden opgeslagen zijn 1) gegevens van uw werkgever zoals naam van de organisatie, adresgegevens, uw functie en soort dienstverband.
Daarnaast 2) persoonlijke gegevens: naam, adres, geslacht, geboortedatum en Burgerservicenummer. En verder 3) persoonlijke informatie zoals uw ziekmelding(en), medische gegevens van spreekuurcontacten of uitslagen van keuringen. Soms beschikken wij ook nog over gegevens die met uw toestemming afkomstig zijn van uw huisarts of medisch specialist.

We bewaren al deze gegevens veilig in onze eigen digitale verzuimregistratiesysteem. Dit is alleen toegankelijk voor werknemers van PreventiveHealthCare. Zij hebben een persoonlijke autorisatie om onderdelen van een dossier te kunnen bekijken. Het systeem is niet gekoppeld aan andere systemen. Met het automatiseringsbedrijf is een overeenkomst gesloten waarbij zij ook de juiste omgang met deze gegevens contractueel vastleggen.

De bedrijfsarts legt tijdens het spreekuur uw gegevens vast, maakt aantekeningen en mag uw medische gegevens inzien. Daarnaast kunnen andere professionals, zoals een arbeidsdeskundige of casemanager, werken onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. In het privacyreglement staat beschreven wie op welk niveau de gegevens mag inzien. Iedereen krijgt alleen die informatie die noodzakelijk is om u optimaal te kunnen helpen.

Uw werkgever krijgt algemene informatie over het verzuim in de eigen organisatie te zien. Hieruit valt niet te herleiden wat de reden is van het verzuim van een individuele werknemer. Wel krijgt uw werkgever, wat uw persoonlijk dossier betreft, zowel de conclusies van de bedrijfsarts over de mogelijkheden om uw werk te hervatten als de begeleidingsafspraken die hij met u maakt.