• 088-0180800
  • info@healthcarebv.nl

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Vanaf 1 juli 2005 schrijft de wet voor dat bedrijven een preventiemedewerker moeten aanstellen. De preventiemedewerker assisteert de werkgever in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf en neemt maatregelen om beroepsrisico’s tegen te gaan. Hij of zij zal de centrale persoon zijn voor alle zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn.

De preventiemedewerker wordt geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te vertalen naar de bedrijfssituatie, het management te informeren en adviseren en de medewerkers te motiveren. De preventiemedewerker is bij voorkeur een medewerker uit het eigen bedrijf, in bedrijven tot en met 25 werknemers mag de werkgever deze taken op zich nemen. De taken van de preventiemedewerker zullen afgestemd worden op de aard en de risico’s van het bedrijf, zoals die ook in de Risico- Inventarisatie en –Evaluatie genoemd zijn, ook het aantal preventiemedewerkers volgt uit de RI&E. De materie is complex. Er zijn talloze valkuilen, de organisatie moet er nog aan wennen, de functionaris heeft nog een taak erbij, etc. Kortom reden temeer om de betreffende functionaris praktische hulp te geven bij het uitoefenen van zijn/haar taak als preventiemedewerker.

De nieuwe Arbowet, die per 1 juli 2017 ingaat, schrijft een prominentere rol toe aan de preventiemedewerker binnen een organisatie. In de nieuwe Arbowet dient de preventiewerker met instemming van de werknemersvertegenwoordiging, zowel de persoon als diens rol, te worden vastgesteld. Zodat hij nog beter kan worden ingezet om de werkgever te ondersteunen bij de zorg een doeltreffend arbeidsomstandigheden- en preventiebeleid in een organisatie.

Meer informatie: Cursus Preventiemedewerker