• 088-0180800
  • info@healthcarebv.nl

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Preventief Medisch Onderzoek

Inleiding

Een Periodiek Medisch Onderzoek (hierna te noemen PMO) is een gericht onderzoek naar de effecten van specifieke arbeidgebonden risico’s van medewerkers die aan risico’s worden blootgesteld. De arbeid gebonden risico’s zijn benoemd in de RI&E.

Volgens de Arbowet is een werkgever verplicht om zijn/haar medewerkers in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan een PMO. Deelname aan het PMO is wel vrijwillig.

Doel

Medewerkers bepalen het succes van een organisatie. Voor de kwaliteit en continuïteit van uw organisatie is het van belang hun gezondheid op peil te houden of zo nodig te verbeteren. En te zorgen dat zij ook in de toekomst duurzaam inzetbaar zijn. Niet vanuit een momentopname, maar door periodieke controle van alle aspecten die hun gezondheid structureel beïnvloeden. Het doel van een PMO is vroegtijdig signaleren en daardoor mogelijk voorkomen van gezondheidsschade als gevolg van risico’s in het werk.

Inhoud van een PMO

De inhoud van een PMO is afhankelijk van een aantal factoren zoals soort functie, welke risico’s zijn er op de werkvloer en welke risico’s zijn er in het werk. Daarom kan de inhoud van een PMO per medewerker/ branche verschillend zijn.

Een PMO bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een  vragenlijstonderzoek naar leefstijl, het werkvermogen en de werkbeleving. Het onderzoek wordt onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts uitgevoerd en is altijd maatwerk.

Onderdelen die tijdens een PMO aan de orde kunnen komen zijn:

  • Audiometrie
 
  • Spirometrie
 
  • Visustest
 
  • Cholesterolonderzoek
 
  • Bloedonderzoek
 
  • Urineonderzoek
 
  • ECG-rust ( hartfilmpje )
 
  • ECG-inspanning ( hartfilmpje na fietstest )
 
  • Fysieke belasting ( lichamelijk onderzoek )
 

Naast bovengenoemde onderdelen kan een PMO zo uitgebreid mogelijk ingevuld worden als gewenst.

Uitvoering PMO

Voordat een PMO uitgevoerd kan worden zal er eerst een voorbespreking tussen Preventive Health Care en de werkgever plaatsvinden. Tijdens deze bespreking zal aan de orde komen welke functies de werkgever binnen zijn/haar bedrijf heeft en wat de risico’s zijn. De RI&E zal hierbij als uitgangspunt worden gebruikt.

Zo kan worden bepaald uit welke onderdelen het PMO moet bestaan. Na de voorbespreking ontvangt de werkgever een offerte van Preventive Health Care. Zodra de werkgever goedkeuring heeft gegeven, zal er contact opgenomen worden met de werkgever om de planning en de taakverdeling te bespreken. Daarna zal zoals afgesproken ieder zijn taken in voorbereiding op het PMO uitvoeren, zodat alles op de uitvoeringsdatum van het PMO prima zal verlopen.

De uitvoering van een PMO kan bij Preventive Health Care op locatie van de werkgever, waarbij werkgever dan zorgt voor een passende ruimte.

Kosten en aanvraag

De kosten voor een PMO zijn afhankelijk van de inhoud van een PMO en de inhoud wordt bepaald aan de hand van de functie van een medewerker en de gebonden risico’s.
Heeft u interesse om door Preventive Health Care een PMO te laten verzorgen dan kunt u contact opnemen met ons om een afspraak te maken via telefoonnummer 088-0180800 of via de mail info@healthcarebv.nl