• 088-0180800
  • info@healthcarebv.nl

Over ons

Wat doet Preventive Health Care

Het accent in de nieuwe Arbo wetgeving van 1 juli 2017 ligt m.n. op preventie, het voorkomen van beroepsziekten en arbeid gerelateerde gezondheidsklachten. Daarom is het van belang dat werkende mensen gezond, fit en gemotiveerd zijn en blijven.

Preventive Health Care vervult hier een belangrijke rol in. Als sparringpartner voor werkgever bijvoorbeeld, ontwikkelen van inzetbaarheidsbeleid en naleven van wettelijke arbo- verplichting. De meeste mensen brengen dagelijks ongeveer een derde van de tijd door op het werk. Daarom is het belangrijk dat de inrichting van de werkplek voldoet aan de daarvoor gestelde veiligheids- en gezondheidseisen.

Een goed middel en een wettelijke verplichting is de RI&E. Elk bedrijf dient deze te hebben en moet actueel zijn en blijven. Een RI&E benoemt de bedrijfsrisico’s en adviseert wat te doen om het welzijn van medewerkers te verhogen en verzuim te voorkomen. Daarnaast is een wettelijke verplichting dat werkgever een PMO( Preventief Medisch Onderzoek) aanbiedt aan werknemers. Werknemers zijn niet verplicht om er aan deel te nemen. Werknemers moeten uiteraard wel in staat zijn om hun werk goed en veilig te doen. Daarom  zijn keuringen belangrijk. Voor bepaalde beroepsgroepen zijn medische keuringen zelfs verplicht. Bovenstaande diensten kan Preventive Health Care aanbieden en voor u als werkgever up to date houden. Vandaar dat Preventive Health Care het belangrijk vindt om systematisch interventies in te zetten  die de veiligheid, gezondheid en het werkplezier van werkenden onderhouden en waar mogelijk vergroten.

Ons beleid is gericht op preventie/ duurzame inzetbaarheid door een actieve en daadkrachtige aanpak van kort frequent verzuim om daarmee langdurig verzuim te voorkomen. Wij hechten aan goede bereikbaarheid/ snelle heldere communicatie door middel van 1 aanspreekpunt en contactpersoon. Een dagje ziek lijkt niet erg, maar het probleem van kortdurend verzuim zit in de herhaling. Belangrijk is om daar actief en daadkrachtig op in te spelen om geen signalen te missen die mogelijk kunnen leiden tot langdurig uitval.

Stressklachten is een van de belangrijkste verzuimoorzaak. Ook hierbij is het van belang om de signalen vroegtijdig te herkennen en de oorzaak aan te pakken. Als uw werknemer uitvalt met burn out klachten dan kan het zo maar zijn dat het verzuim gemiddeld 8 maanden kan duren.

Via Preventive Health Care kan u als werkgever de bedrijfsarts inschakelen om advies en ondersteuning te geven op het gebied van werk en gezondheid. Tevens helpt de bedrijfsarts om een werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen.

In de nieuwe Arbowetgeving van 1 juli 2017 heeft iedere werknemer het recht een bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk ( Open Spreekuur). Ook heeft de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer als daartoe noodzaak voor is.


Welke verzuimbegeleiding past bij U?

U kiest als werkgever zelf hoe u verzuim wilt aanpakken. Volledige regie behouden of de coördinerende rol liever bij Preventive Health Care leggen. Preventive Health Care ondersteunt u graag om de meest geschikte keuze voor uw organisatie te maken.