• 088-0180800
 • info@healthcarebv.nl

Cursus Preventiemedewerker

Cursus Preventiemedewerker


Doel van cursus: 

Het verstrekken van kennis en inzicht over praktische Arbo-aspecten, alsmede het trainen in het toepassen van de vaardigheden, waardoor de preventiemedewerker effectiever als motivator in zijn/haar functie kan functioneren.


Doelgroep en vooropleiding: 

Medewerkers die de functie van preventiemedewerker (gaan) uitvoeren. Vooropleiding: MBO werk- en/of denkniveau.


Cursus doel en inhoud: 

De wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn:

Meewerken aan het opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie en Plan van Aanpak

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

 • Betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak alsmede de organisatie van de maatregelen.
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging of als deze ontbreken de belanghebbende collega’s over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.


Modules

 1. De taak en rol van de preventiemedewerker;
 2. Arbowetgeving en Arbo catalogus, veranderingen in de Arbo-wet;
 3. Arbobeleid;
 4. Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
 5. Houding en gedrag t.a.v. veiligheid;
 6. Basis risico factoren;
 • Geluid
 • Fysieke belasting
 • Verlichting
 • Machine veiligheid
 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektro veiligheid
 • Werken op hoogte

Tijdens de training zullen bovengenoemde basis risico factoren worden aangepast aan de kennis en ervaringen van de deelnemers.


Deelnemers krijgen inzicht in:

 • De taak van de preventiemedewerker overleg arts
 • Verantwoordelijkheid werknemer, werkgever I-SZW
 • Beoordelen en signaleren van de belangrijkste risico’s
 • Mede opstellen van de RI&E en invulling geven aan Plan van Aanpak
 • Aanspreekpunt zijn over arbeidsomstandigheden