• 088-0180800
  • info@healthcarebv.nl

Arbeidsdeskundige analyse

Arbeidsdeskundige analyse

De arbeidsdeskundige richt zich op een aantal onderzoeksvragen aan de hand van dossierstudie en de opgestelde FML.:

  • Is werkhervatting in eigen functie passend dan wel passend te maken?
  • Zijn er binnen de eigen organisatie alternatieve werkzaamheden voorhanden voor de zieke medewerker?
  • Zijn er mogelijkheden om de zieke medewerker naar ander werk te begeleiden in het kader van re-integratie 2e spoor?

De arbeidsdeskundige stelt een Arbeids-interventieplan op. Hierin wordt aangegeven wat de gewenste interventie, en welk traject het meest passend is om de cliënt zo snel mogelijk in het arbeidsproces te integreren.